Nabídky služeb pro obchodníky v oblasti automotive

HR procesy

Úzce spolupracujeme s našimi klienty, zefektivnit jejich HR procesy. Pomáháme jim zvyšovat efektivitu a rozvíjet inteligentnější a efektivnější pracovní síly.

PAPI je osobnostní ukazatel, který byl navržen za účelem prověření chování
a preferencí, které jsou pro pracoviště žádoucí. Nejedná se o časově
omezený test schopností nebo způsobilosti. Coby zpráva o sobě samém
se PAPI skládá ze dvou samostatných, avšak souvisejících dotazníků,
které měří "role(úlohy)" a "potřeby" osoby. Role měří vnímání vlastní
pracovní situace danou osobou a jsou významnými determinanty
chování, které jsou pro daného jednotlivce do značné míry externí.
Zahrnují charakteristiky situací, které na jednotlivce vytváří tlak,
jež ho vede k chování určitým způsobem, čímž odráží vnímání
vnitřní kultury organizace a pracovní požadavků
na osobu kladených. Potřeby, které nejsou uspokojeny
nebo vhodně nasměrovány, mohou vyústit
v dysfunkční chování, které je kontraproduktivní
pro jednotlivce i organizaci.Jsme exklusivní držitelé
této mezinárodní licence!

Copyright © 2014 - 2020 COBE Consulting s. r. o., Koncepce podnikového vzdělávání, Všechna práva vyhrazena! info@cobe-c.cz